Zapraszamy do nowej edycji projektu SZKOŁA Humanitarna

Rekrutacja do projektu otwarta! Czekamy na Was!


Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie: „Opowiadamy, żeby zrozumieć, rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej, w roku szkolnym 2015/2016, który jest elementem programu „Szkoła Humanitarna” realizowanego przez PAH od 2002 roku. Dotychczas wzięło w nim udział ok.200 szkół z całej Polski.

Na czym polega projekt?


• Celem projektu jest przybliżenie nauczycielom i młodzieży rzeczywistości krajów, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz konsekwencji lokalnych i globalnych, kształtowanie postaw empatii i solidarności oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.
• Projekt opiera się na wielu nowatorskich metodach pracy: cyfrowym storytellingu (opowiadanie historii), terenowych grach symulujących kryzys humanitarny, wideokonferencjach z ciekawymi gośćmi.
• Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i uczniów sprzyjają nabywaniu umiejętności krytycznego myślenia o obrazach i przekazach medialnych, organizowania akcji lokalnych, pracy grupowej.
• Szkoły otrzymają multimedialne i drukowane materiały zdjęciowe do prowadzenia zajęć lekcyjnych.
• Młodzież wykona swoje historie cyfrowe, a my będziemy je promować na naszym kanale youtube
• W Tygodniu Edukacji Globalnej będziemy wspólnie organizować wydarzenia lokalne

Udział w projekcie daje:


-okazję do mądrego zaangażowania się na rzecz lepszego świata

- unikatową wiedzę o kryzysach humanitarnych i mądrym pomaganiu

- rozwój ważnych kompetencji XXI w: storytelling, nowe technologie i media w edukacji, pracy zespołowej, krytyczne myślenie

- okazję do spotkań z osobami z bogatym doświadczeniem w pracy humanitarnej z największej polskiej organizacji humanitarnej

- atrakcyjne materiały do pracy dydaktycznej

- duże wsparcie merytoryczne i stały kontakt pracowników i trenerów PAH ze szkołą,

- certyfikat Szkoły Humanitarnej

Harmonogram projektu w roku szkolnym 2015/20161.8-11 października 2015: 3-dniowe szkolenie wprowadzające dla 2 nauczycieli z każdej szkoły w ośrodku konferencyjnym w Jachrance,
2.Październik 2015 – jednodniowe warsztaty uczniów, prowadzone w szkołach przez trenerów PAH; wideokonferencje dla młodzieży z gośćmi.
3.Listopad 2015: wydarzenia edukacyjne w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w miejscowości, z której pochodzi szkoła; udostępnienie pakietów materiałów i publikacji dla nauczycieli
4.Luty–maj 2016: spotkania w szkołach z pracownikami PAH i wolontariuszami programu GLEN
5.Luty–maj 2016: kurs e-learning dla nauczyciel, wideokonferencje z ekspertami, trenerami
6.Czerwiec 2016: podsumowanie działania szkół w projekcie z wręczeniem certyfikatów Szkoły Humanitarnej.

Czego PAH oczekuje od Szkoły


- zgłoszenia do projektu 2 nauczycieli jako koordynatorów projektu
-aktywnego udziału w projekcie, szczególnie w 3-dniowym szkoleniu w terminie 8-11.10.2015
- zaangażowania 10-15 uczniów do projektu i umożliwienia przeprowadzenia jednodniowego warsztatu dla nich w szkole
- przekazania uczniom wiedzy ze szkolenia nauczycieli na temat storytellingu i wykonania przez uczniów historii cyfrowych
- zorganizowania wraz z uczniami wydarzeń w szkole/miejscowości na podstawie gry symulacyjnej PAH
- przeprowadzenia 2 lekcji o tematyce projektu na podstawie materiałów PAH i udziału w kursie e-learningowym
- sprawozdania na zakończenie projektu

Zobacz, jak było w poprzedniej edycji projektu


Play video

Jak Przystąpić do projektu 


Read more

Zapraszamy do nowej edycji projektu SZKOŁA Humanitarna