THE projekt

Dawno dawno temu, na ulicy Szpitalnej 5 w pewnym dużym mieście...

Kilka Dlaczego ?


Dlaczego zdjęcia?
Dlaczego historie?
Dlaczego kryzysy i pomoc?


Play video

O czym jest projekt ?


O kryzysach humanitarnych (wojnach i katastrofach naturalnych), ich konsekwencjach i odpowiedzi na nie - pomocy humanitarnej

Dla kogo


40 nauczycieli/lek ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z województwa mazowieckiego (powiaty północno-wschodnie) oraz 200-300 uczniów/nic.

Działania


1. Rekrutacja ( do 14 września)
2. Materiały edukacyjne:
- gra outdoorowa o interwencji humanitarnej
- zestaw zdjęć (drukowany i online i prezentacje multimedialne)
3. Szkolenie dla 40 nauczycieli (8-11.10. 2015 w Jachrance)
4. Warsztaty dla uczniów w każdej szkole - całodniowe dla maks 15 uczniów
5. Videokonferencje dla uczniów
6. TEG
7. Lekcje w szkole
8. Historie uczniów

Więcej o szkoleniu dla nauczycieli


1. Ekspert zewnętrzny od storytellingu ( cały dzień)
- Czym to jest storytelling
- Jakie są elementy najważniejsze ( słowo, dźwięk , obraz, temat, fabuła, źródła)
- Praca nad scenariuszem
- Kwestie etyczne i prawne
- wykonanie filmików ( próby)

2. Prototypowanie z nauczycielami materiałów
3. Testowanie gry symulacyjnej i feedback
4. Wiedza o kryzysach na podstawie zdjęć
5. Kodeks obrazów
6. Goście

Więcej o szkoleniach dla uczniów


- co najmniej 6 h lekcyjnych - cały dzień
- grupa dedykowana do projektu - 15 osób
- treść: o kryzysach i o pomocy humanitarnej czyli
--- nowe warsztaty na podstawie zdjęć
--- testowanie gry symulacyjnej z omówieniem
- opieka nad grupami (klubami) - bezpośredni kontakt
- wzmocnienie konferencjami online

Harmonogram


8-11 października 2015: 3-dniowe szkolenie wprowadzające dla 2 nauczycieli z każdej szkoły w ośrodku konferencyjnym w Jachrance.
Październik 2015 – jednodniowe warsztaty dla uczniów, prowadzone w szkołach przez trenerów PAH; wideokonferencje dla młodzieży.
Listopad 2015: wydarzenia edukacyjne w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w każdej miejscowo-ści, z której pochodzi szkoła; udostępnienie pakietów materiałów i publikacji dla nauczycieli.
Luty–maj 2016: spotkania w szkołach z pracownikami PAH i wolontariuszami programu GLEN
Luty–maj 2016: kurs e-learning dla nauczycieli, wideokonferencje z ekspertami, trenerami PAH.
Czerwiec 2016: podsumowanie działania szkół w projekcie z wręczeniem certyfikatów Szkoły Humanitarnej.

Historie cyfrowe uczniów i media społecznościowe


Instagram projektu
Grupa dla młodzieży na FB
Kanał you tube na historie (50)


THE projekt

Dawno dawno temu, na ulicy Szpitalnej 5 w pewnym dużym mieście...