POLKU

SUOMEN KIELTÄ AIKUISILLE MAAHANMUUTTAJILLE

JOHDANTO


Tämä on Polku-koulutuksen opiskelijan opas.
Oppaassa kerrotaan, mitä ja miten koulutuksessa opiskellaan.

Koulutuksen alussa opettaja auttaa sinua tekemään opiskelusuunnitelman.
Opiskelusuunnitelmaan kirjoitetaan, mitä sinä opiskelet ja milloin.

POLKU 1


Tavoitetaso A2.1.

Teemat:

Kaupunki ja asukkaat
Kaupungissa asioilla
Töissä

KAUPUNKI JA ASUKKAAT


osaat tervehtiä, kysyä ja kertoa mitä kuuluu
osaat esittäytyä ja kertoa kuka olet
osaat kertoa perustiedot itsestäsi
osaat kysyä ja vastata
osaat kertoa millainen joku asia on
osaat arkielämän sanoja
osaat kirjoittaa lyhyen viestin

KAUPUNKI JA ASUKKAAT


tiedät missä Suomi on
tiedät Suomen kaupunkeja
tiedät millainen luonto Suomessa on
tutustut suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja normeihin
tiedät, mitä asioita suomalaisessa kulttuurissa ei hyväksytä
ymmärrät muita kulttuureja
osaat verrata Suomen ja sinun oman maan kulttuuria
osaat käyttää vähän tietotekniikkaa opiskelussa
tiedät erilaisia opiskelutapoja


KAUPUNGISSA ASIOILLA


osaat antaa omat henkilötiedot
osaat kysyä ja vastata
osaat esittäytyä
osaat tervehtiä, kiittää ja pyytää anteeksi
osaat kuvailla, millainen joku asia on
osaat keskustella vähän arkipäivän tilanteissa
osaat sanoa, mitä haluat
osaat ääntää sanoja niin, että ne ymmärtää
osaat kertoa, jos et ymmärrä mitä muut puhuvat
osaat pyytää toistamaan tai puhumaan hitaammin
osaat arkipäivän sanastoa
ymmärrät sanoja ja tekstin osia arkipäiväisistä teksteistä
tunnet erilaisia tekstejä

KAUPUNGISSA ASIOILLA


osaat etsiä tietoa
tiedät erilaisia opiskelutapoja
osaat käyttää tietotekniikkaa opiskelun apuna
tunnet kunnan ja valtion järjestämiä palveluja (Kela, te-toimisto, sosiaalitoimisto, terveyspalvelut, poliisi)
osaat asioida virastoissa
osaat asioida kaupassa, pankissa ja postissa
osaat hoitaa erilaisia arkipäivän asioita suomeksi
osaat olla vastuullinen asukas

TÖISSÄ


osaat tehdä työhakemuksen ja ansioluettelon
osaat käyttää tietotekniikkaa apuna työnhaussa
tiedät mitä työssä tarvitsee osata
tiedät, mitä osaat hyvin
osaat suunnitella ammatillista opiskelua ja työuraa
tiedät mitä vaaroja työssä on
tunnet vähän suomalaista työelämää ja työkulttuuria
tiedät suomalaisen työelämän säännöt (työaika, työturvallisuus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet)
ymmärrät työpaikan suullisia ja kirjallisia ohjeita ja viestejä


TYÖHARJOITTELU 2 VIIKKOA

POLKU 2


Tavoitetaso A2.2.

Teemat:

Demokratia ja vaikuttaminen
Suomi ennen, nyt ja tulevaisuudessa
Maailmankansalainen
Töissä

Demokratia ja vaikuttaminenosaat kertoa millainen sinun oma lähiympäristö on
osaat sopia ja perua tapaamisia
osaat keskustella tutuista asioista
osaat sanoa, mitä mieltä sinä olet
osaat hoitaa asioita netissä, puhelimessa ja kasvokkain
tunnet erilaisia tekstejä
osaat etsiä tietoa internetistä
osaat erilaisia opiskelutaitoja
tiedät mikä on puhekielen ja kirjakielen ero

Demokratia ja vaikuttaminen


tiedät perusasiat suomalaisesta yhteiskunnasta
tiedät millainen Suomen talousjärjestelmä on
tiedät millainen laki Suomessa on
tiedät sinun omat oikeudet ja velvollisuudet
tiedät millainen Suomen poliittinen järjestelmä on
osaat vaikuttaa poliittisesti ja yhteiskunnallisesti
osaat seurata ajankohtaisia asioita televisiosta, internetistä ja sosiaalisesta mediasta

Suomi ennen, nyt ja tulevaisuudessa


tunnet suomalaisen yhteiskunnan historiaa ja nykypäivää
tunnet Suomen työmarkkinoita
ymmärrät, että on tärkeää oppia koko elämän ajan
osaat etsiä tietoa asioista
osaat sanoa mitä mieltä olet
osaat käyttää tietotekniikkaa
osaat opiskella erilaisilla tavoilla (tiimityö, itsenäinen opiskelu, projekti)
osaat kirjoittaa erilaisia tekstejä
tiedät mitä eroa puhekielellä ja kirjakielellä on

Maailmankansalainen


ymmärrät mikä sinun omassa kulttuurissa ja suomalaisessa kulttuurissa on erilaista
hyväksyt erilaiset kulttuurit ja ihmiset
tunnet suomalaisen kulttuurin tapoja, arvoja ja normeja
osaat etsiä tietoa
osaat opiskella itsenäisesti
osaat käyttää tietotekniikkaa opiskelussa
osaat aloittaa keskustelun ja jatkaa sitä

Töissä


osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa apuna työnhaussa
osaat tehdä työhakemuksen ja ansioluettelon
osaat olla työhaastattelussa
ymmärrät mitä ammatissa täytyy osata
tiedät, mikä sinun oma ammattitaito on
tiedät, mitä osaat
tiedät, mitä Suomen työelämä odottaa
tiedät, miten voi opiskella ammatin
tiedät, mikä sinun oma kielitaito on
osaat opiskella ammattikieltä itsenäisesti
tiedät, miten voi perustaa yrityksen
osaat työelämän sanastoa
ymmärrät, mitä on työturvallisuus
ymmärrät työpaikan suullisia ja kirjallisia viestejä
tiedät työelämän pelisäännöt
tunnet Suomen työmarkkinat
osaat valita koulutuksen ja työn

VALINNAISET OPINNOT


Ravintolakeittiö tutuksi
Työelämän talousmatematiikkaa
Käsityökalut tutuksi
Uhkaavien tilanteiden hallinta
Taidetyöpaja
Johdatus kasvatustieteeseen (keväällä 2016)
Johdatus hoitotyöhön (keväällä 2016)

Tutustuminen itseä kiinnostavaan koulutukseen

VALITSE 1 SYKSYLLÄ JA 2 KEVÄÄLLÄ.

POLKU

SUOMEN KIELTÄ AIKUISILLE MAAHANMUUTTAJILLE