ტრენინგებზე

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება2014 წელი

117 სკოლა, თბილისი


ქართული ენის ტრენინგი

მასწავლებლის სახლი


ტრენინგი ,,ედმოდო"

147-ე სკოლა, თბილისი


გრძელვადიანი სასწავლო კურსი

ბაზალეთი


ქართული ენის ჯგუფი

გმადლობთ, რომ გაინტერესებთ!