კოლაჟების ნაკრები

ზემო მაჩხაანის საჯარო სკოლა

დედოფლისწყარო, I სკოლა


ტრენინგზე

დედოფლისწყარო


ტრენინგი

ზემო მაჩხაანის საჯარო სკოლა


სამუშაო ჯგუფი

ზემო მაჩხაანის საჯარო სკოლა


სამუშაო ჯგუფი

ავტორი მანანა ყოჩიაშვილი