POLKU

Suomen kieltä
aikuisille maahanmuuttajille


OPISKELIJAN OPAS

Johdanto


Tämä on Polku-koulutuksen opiskelijan opas. Oppaassa kerrotaan, mitä ja miten koulutuksessa opiskellaan.

Koulutuksen alussa opettaja auttaa sinua tekemään opiskelusuunnitelman. Opiskelusuunnitelmaan kirjoitetaan, mitä sinä opiskelet ja milloin.

POLKU 1


Tavoitetaso A2

Teemat:

Kaupunki ja asukkaat
Kaupungissa asioilla
Työ ja vapaa-aikaKAUPUNKI JA ASUKKAAT


osaat tervehtiä, kysyä ja kertoa mitä kuuluu
osaat esittäytyä ja kertoa kuka olet
osaat kertoa perustiedot itsestäsi
osaat kysyä ja vastata
osaat kertoa millainen joku asia on
osaat arkielämän sanoja
osaat kirjoittaa lyhyen viestin

KAUPUNKI JA ASUKKAAT


tiedät missä Suomi on
tiedät Suomen kaupunkeja
tiedät millainen luonto Suomessa on
tutustut suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja normeihin
tiedät, mitä asioita suomalaisessa kulttuurissa ei hyväksytä
ymmärrät muita kulttuureja
osaat verrata Suomen ja sinun oman maan kulttuuria
osaat käyttää vähän tietotekniikkaa opiskelussa
tiedät erilaisia opiskelutapojaKAUPUNGISSA ASIOILLA


osaat antaa omat henkilötiedot
osaat kysyä ja vastata
osaat esittäytyä
osaat tervehtiä, kiittää ja pyytää anteeksi
osaat kuvailla, millainen joku asia on
osaat keskustella vähän arkipäivän tilanteissa
osaat sanoa, mitä haluat
osaat ääntää sanoja niin, että ne ymmärtää
osaat kertoa, jos et ymmärrä mitä muut puhuvat
osaat pyytää toistamaan tai puhumaan hitaammin
osaat arkipäivän sanastoa
ymmärrät sanoja ja tekstin osia arkipäiväisistä teksteistä
tunnet erilaisia tekstejä

KAUPUNGISSA ASIOILLA


osaat etsiä tietoa
tiedät erilaisia opiskelutapoja
osaat käyttää tietotekniikkaa opiskelun apuna
tunnet kunnan ja valtion järjestämiä palveluja (Kela, te-toimisto, sosiaalitoimisto, terveyspalvelut, poliisi)
osaat asioida virastoissa
osaat asioida kaupassa, pankissa ja postissa
osaat hoitaa erilaisia arkipäivän asioita suomeksi
osaat olla vastuullinen asukas

TYÖ JA VAPAA-AIKA


osaat tehdä työhakemuksen ja ansioluettelon
osaat käyttää tietotekniikkaa apuna työnhaussa
tiedät mitä työssä tarvitsee osata
tiedät, mitä osaat hyvin
osaat suunnitella ammatillista opiskelua ja työuraa
tiedät mitä vaaroja työssä on
tunnet vähän suomalaista työelämää ja työkulttuuria
tiedät suomalaisen työelämän säännöt (työaika, työturvallisuus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet)
ymmärrät työpaikan suullisia ja kirjallisia ohjeita ja viestejä


TYÖHARJOITTELU 2- 4 VIIKKOA

VALINNAISET OPINNOT


Ravintolakeittiö tutuksi
Työelämän talousmatematiikkaa
Käsityökalut tutuksi
Uhkaavien tilanteiden hallinta
Taidetyöpaja
Ääntämisen kurssi

POLKU