Harjoittelu

Erityisopettajan ammatillisen identiteetin kehittymistä tukemassa

Miksi harjoittelu on osa ammatillisen erityisopettajan opintoja?


Harjoittelu liittyy inklusiivisen opetuksen opintokokonaisuuteen.
Se sitoo ammatillisen erityisopetuksen teoreettisen taustan käytännön toimintaan.

Koulutuksen tavoitteena on erityisopettajuus, jossa painottuvat pedagogisen osaamisen lisäksi konsultatiivinen ja verkostoituva työote. Koulutuksen tavoitteena on ammattialaansa ja opetustyötään tutkiva erityisopettaja, joka uskaltautuu kehittävään vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa ja arvioi omaa toimintaansa tavoitteena työnsä, ammatillisen identiteettinsä ja toimintaympäristönsä kehittäminen.Harjoittelussa hankit sellaista osaamista, jota sinulta vielä puuttuu ja laajennat näkemystäsi erityisopetuksen erilaisista toimintaympäristöistä.

Harjoittelupaikan valinnassa kannattaa hypätä pois omalta mukavuusalueelta; pois tutusta ja turvallisesta kohti uuden oppimista.Harjoitteluun valmistautuminen


1) Määrittele harjoittelupaikka HOPSissa. Kun saat kouluttajaltasi hyväksynnän, sovi käytännön asiat harjoittelupaikan kanssa.

2) Tutustu käsikirjassa oleviin harjoittelun osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin - ja laadi suunnitelma harjoittelustasi.

3) Täytä harjoittelusopimus ASIOon. Odota vastuukouluttajan hyväksyntää. Sen jälkeen tulosta sopimus ja vie se harjoittelupaikkaasi.

4) Ota mukaasi harjoittelunohjaajalle tulevat lomakkeet. Linkki seuraavalla sivulla.


Seuraavilta sivuilta löydät lisää tietoa edellä mainituista neljästä kohdasta.

Erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutuksen lomakkeet


Lomkkeet harjoittelunohjaajalle

Read more

Omat osaamistavoitteet


Millaisia tavoitteita asetat omalle harjoittelullesi?
Miksi juuri nuo tavoitteet ovat tärkeitä?Tavoitteet käsikirjassa 


Tutustu käsikirjassa oleviin Osaamistavoitteisiin

Read more


Mikä on harjoittelusuunnitelma?


Harjoittelusuunnittelmaan kirjoitetaan ne tavoitteet, jotka opiskelija on määritellyt opiskelulleen ja harjoittelujaksolle. Siinä perustellaan miksi opiskelija opiskelija on valinnut juuri haluamansa kohteen.

Suunnitelmassa hahmotellaan myös alustavasti harjoittelun käytännön toteutumista (milloin, mikä ryhmä, mitä opetan, onko muita tehtäviä jne).

Suunnitelmaa tehdessä kannattaa miettiä millainen kirjallisuus sopisi harjoittelun teemaan. Se sujuvoittaa lopullisen raportin kirjoittamista.

Harjoittelusuunnitelma hyväksytetään vastuukouluttajalla ja se palautetaan Optimaan.


Mikä on harjoittelusopimus?


Harjoittelusopimus tehdään ASIOssa. Se on kirjallinen sopimus harjoittelupaikan kanssa, jolloin harjoittelun ohjauksesta voidaan maksaa sopimuksen mukainen palkkio joko ohjaavalle opettajalle tai oppilaitoksen ylläpitäjäyhteisölle.


Harjoittelun toteutus


Harjoittelu koostuu 3 viikon työskentelystä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa tai yleisessä ammattioppilaitoksessa integroidussa ryhmässä tai erityisryhmässä.

Harjoittelu suoritetaan opetustyössä itselle uudessa toimintaympäristössä ja harjoittelun ohjaava opettaja on erityisopettaja.

Kansainvälinen harjoittelu on mahdollinen ja suositeltavaa.


Harjoittelusta syntyneitä artikkeleita voidaan julkaista Erityisopettaja.fi lehdessä.

Erityisopettaja maailmalla


Read more

HarjoitteluraporttiHarjoittelusta laaditaan kirjallinen raportti. Ohjeita kirjoittamiseen löydät seuraavalta sivulta.

Raportissa käsitellään
- harjoittelun tavoitteiden toteutumista
- erityisopetuksen toteutumista
- opiskelijan omia didaktisia ratkaisuja ja
- jakson merkitystä oman erityisopettajuuden kehittymiselle.

Harjoitteluraporttiin sisällytetään myös kirjallisuuskatsaus niistä teoksista, jotka on valittu harjoittelun sisällöllisten tavoitteiden mukaisesti.

Kuvien käyttö raportissa on suotavaa, jos ne elävöittävät ja tukevat sisältöä.


Harjoitteluraportit palautetaan Optimaan


Kirjoittajan apu


Read more

Ajatuksia kirjoittamisesta


Anne Leppänen & Tuija Rautio / Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Play video

Pohdittavaksi


Mitkä olivat harjoittelun kohokohdat?

Miten harjoittelu tuki ammatillisen identiteetin kehittymistä?

Missä asioissa onnistuit?

Millaisia menetelmiä käytit oppimisen tukemiseen?

Miksi valitsemasi menetelmät toimivat/ eivät toimineet?

Harjoittelu

Erityisopettajan ammatillisen identiteetin kehittymistä tukemassa